hist.ly

Poznaj pierwszy projekt Fundacji Wizja - nowatorską aplikację edukacyjną promującą niecodzienne spojrzenie na historię Polski!

Innowacyjność

Postępujący rozwój techniki i nowoczesne technologie, które zdominowały naszą codzienność otworzyły nowe, niespotykane dotąd możliwości dla ludzkości.

Fundacja Wizja stosując rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych proponuje proaktywny i kreacyjny udział w cyfrowej transformacji wyznaczając nowe trendy i zapoznając z niezwykłymi możliwościami współczesnego świata uczestników naszych działań.

Edukacja

Historia, kultura i sztuka jako imponujący dorobek ludzkości stanowią dla nas inspirację do dalszych działań. Dostrzegamy i doceniamy jak dziedziny te wpłynęły na tożsamość każdego z nas.

Fundacja Wizja chce upowszechniać dostęp do wiedzy i propagować postawę erudycyjną, inspirować i wzmacniać każdego człowieka, który dzięki świadomości i dojrzałości może przyczynić się do rozwoju ludzkości.

Dialog

Wspólnota, współpraca i porozumienie od zawsze były gwarantem i warunkiem rozwoju ludzkości. Postawa szacunku wobec inności i autentyczna chęć poznania sprzyja osiąganiu porozumienia.

Ideą działań Fundacji Wizja jest jednoczenie w różnorodności, łączenie i integracja, budowanie forum i inicjowanie dyskursów na tematy kluczowe dla rozwoju społecznego.

Kim jesteśmy?

Łukasz Woźniakowski

Prezes Fundacji

Producent kina offowego i muzyk. Ukończył montaż filmowy w czeskim FAMO.

Tomasz Sałaciński

Wiceprezes Fundacji

Programista w wielkiej korporacji. App developer i muzyk.

Artur Woźniakowski

Sekretarz Fundacji

Doświadczony przedsiębiorca z dwudziestoletnim stażem.

Maciej Kwiatkowski

Członek Rady Fundacji

Producent kina offowego i kaskader filmowy. Absolwent UW i AWF.

Wojciech Sałaciński

Członek Rady Fundacji

Specjalista SAP.

Marta Wrzosek

Przewodnicząca Rady Fundacji

Pedagog, doradca zawodowy i działaczka społeczna związana z edukacja i kulturą.

Odpowiedzialność

Wierzymy, że ludzie co do zasady mają w sobie aktywność i zaangażowanie do działania w ważnych sprawach. Tworząc organizacje społeczne, tworzą tkankę obywatelską społeczeństwa, tworzą przestrzeń do wspólnego działania, wzmagają w społeczeństwie poczucie odpowiedzialności za przyszłość ludzkości i świata.

Fundację Wizja cechuje odpowiedzialność zarówno w rozumieniu rzetelności i wysokiej jakości realizowanych działań, jak i odpowiedzialne traktowanie naszej roli jako organizacji społecznej, która ma na celu działalność na rzecz dobra publicznego.

Kreatywność

Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej i od zawsze była nierozerwalnie związana z duchowością i wyższymi ideami. Działalność artystyczna zawsze wymagała myślenia kreatywnego i postawy twórczej, co pozwalało na uzyskanie oryginalnych rozwiązań i powstawanie nowych koncepcji.

Niezwykła estetyka i nowatorska forma działań Fundacji Wizja to znak wyznawanych przez nas wartości, a atrakcyjność naszych projektów zwiększa ich popularność i pozwala możliwie najszerzej promować to, co dla nas ważne.

Inspiracja

Dokonywanie pozytywnych zmian i osiąganie celów było zawsze możliwe dzięki wybitnym jednostkom i wielkim osobowościom, ludziom utalentowanym i liderom, którzy potrafili motywować innych.

Fundacja Wizja ma aspiracje, by szkolić i dzielić się doświadczeniem, odkrywać i rozwijać potencjał ludzi, w sposób zarówno partnerski jak i mentorski, by wspólnie działać dla lepszej przyszłości.

Pierwszy etap inwestycji - Wirtualne Studio

Pierwszy etap realizacji projektu inwestycyjnego rozpoczyna się od zakupu nieruchomości, na których powstanie wirtualne studio oparte o technologię Unreal Engine 5 i ekrany LED oraz kompleksowe zaplecze socjalne i dom pracy twórczej.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Wartość finansowania: 200,000zł.
Całkowita wartość zadania: 200,000zł
Data podpisania umowy: lipiec 2023